Knowledge sharing

Friday, October 16, 2015

Maakt OESO internationale tax planning onmogelijk?

 Wim Wuyts:

Het grote probleem wordt evenwel de dubbele belasting van een zelfde winst. Eén van de 15 maatregelen voorziet dat elke multinational een rapportering zal moeten opstellen die per land een overzicht geeft van activa, tewerkstelling, winstgevendheid enz., de zogenaamde “Country by Country” rapportering.

Dit overzicht zal jaarlijks moeten opgesteld worden door het moederbedrijf en ingediend worden bij haar eigen fiscale administratie. Vervolgens zullen alle landen deze “Country by Country” rapportering spontaan met elkaar delen, maw elke fiscale overheid waar een multinational operationeel is zal op een zeer transparante manier zien wie hoeveel waar betaalt en zal zich zelf rijk kunnen rekenen door een groter stuk van de totale winst op te eisen.

Het spreekt van zelf dat geen enkel bedrijf zich bij deze vervormde realiteit zal neerleggen en dat we bijgevolg een exponentiële stijging van fiscale geschillen zullen krijgen die de fiscale autoriteiten uiteindelijk zelf in een onderlinge arbitrage-procedure zullen moeten oplossen daar dit alles grensoverschrijdende materie is.

Lees verder: Maakt OESO internationale tax planning onmogelijk? | Jubel: Wim Wuyts

No comments:

Post a Comment