Knowledge sharing

Wednesday, October 14, 2015

Werken bij de belastingdienst - Vacature Data Scientist


Vacature Data Scientist 
Door het slim toepassen van analytics en profiling moet de performance van de Belastingdienst aanmerkelijk slimmer, sneller en effectiever worden!
En dat is van invloed op alle burgers en bedrijven in Nederland.
  • Ben jij de bèta die daaraan gaat bijdragen?
  • Wil jij een rol van betekenis spelen in het ontmantelen en analyseren van zeer, zeer veel data die een geldstroom vertegenwoordigen van vele miljarden aan euro’s?
De afdeling business intelligence & analytics (BI&A) is het kloppend hart van de Belastingdienst en staat symbool voor de beweging en ingeslagen weg van de organisatie.

De invloed van automatisering op btw controles

De Nederlandse Belastingdienst heeft aangekondigd dat 5.000 van de 30.000 medewerkers hun huidige baan verliezen. Routinematige en arbeidsintensieve administratieve processen worden in steeds hogere mate geautomatiseerd.

Daarnaast bieden ontwikkelingen op het gebied van de inzet van moderne datamining- en data-analysetechnieken in de toezichts- en handhavingssfeer nieuwe mogelijkheden voor de Dienst, waardoor het profiel van de medewerkers verandert.

Deze hiervoor in het kort geschetste ontwikkelingen leiden tot een nieuwe manier van werken die zou moeten leiden tot een forse reductie van de inzet van administratief opgeleid personeel en de aankondiging dat er 1.500 nieuwe medewerkers zullen worden gezocht met een aangepast ‘IT’-profiel.

De ambities zijn duidelijk: IT lijkt een deel van de arbeidsintensieve werkzaamheden van de belastingcontroleur over te nemen. Door bijvoorbeeld het koppelen van informatiebronnen kunnen belastingcontroles efficiënter worden ingericht.

Een voorbeeld hiervan is bij sommigen de wel bekende aansluiting van zogeheten ‘kilometeradministraties’ met informatie van het Centraal Justitieel Incasso Bureau rondom snelheidsovertredingen.

Bronnen

No comments:

Post a Comment